CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết và coi trọng quyền riêng tư của Quý khách hàng. Việc lưu trữ an toàn các dữ liệu của Quý khách là sự ưu tiên hàng đầu trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ bảo mật tất cả dữ liệu cá nhân (của) Quý khách một cách riêng tư và sẽ không để lộ ra thông tin này tới bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bắt buộc theo luật pháp hiện hành hay lệnh của tòa án, với trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển giao dữ liệu cá nhân của Quý khách để hỗ trợ các dịch vụ thanh toán tương ứng của chúng tôi, nhằm giải quyết các dịch vụ thanh toán với các tổ chức tài chính trong phạm vi cần thiết để hoàn thành các lệnh giao dịch thông qua trang web của chúng tôi.

Mọi thông tin cá nhân đều được cung cấp bởi Người sử dụng và được truyền qua Cổng An Toàn (SSL 128 bit encryption Standard) và được lưu trữ trong các môi trường vận hành an toàn mà không có thể truy cập bởi mạng công cộng. Việc truy nhập mạng internet tới mọi dữ liệu bên trong đều được hạn chế tối đa và được theo dõi gắt gao bởi bộ phận quản lý an ninh dữ liệu của chúng tôi.