QUYỀN TỪ CHỐI

SV388.Com không đưa ra tuyên bố hoặc hàm ý bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến Chương trình Đại Lý, cũng như liên quan đến các chi phí giới thiệu và phương thức thanh toán hoa hồng của chúng tôi (bao gồm tính thiết thực, không hạn chế, đảm bảo sự phù hợp, các tính năng, khả năng thúc đẩy thương mại, tính hợp pháp, sự vi phạm, hoặc bất kỳ sự đảm bảo nào phát sinh trong quá trình thúc đẩy kinh doanh, các phát sinh từ quá trình xử lý các thương mại giao dịch).

Bên cạnh đó, Chúng tôi không tuyên bố rằng sự hoạt động của trang Web SV388.Com cũng như của khách hàng sẽ liên tục hoặc không bị sai sót, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với hậu quả gây ra bởi sự gián đoạn và sai sót.

Trong trường hợp có sự chênh lệch về dữ liệu báo cáo, giữa dữ liệu báo cáo của hệ thống đại lý và dữ liệu báo cáo của hệ thống tổng SV388.Com, thì dữ liệu báo cáo của hệ thống tổng SV388.Com sẽ được xem là chính xác nhất.